Filter by brand

هیچ محصولی یافت نشد.

فشارسنج دیجیتال  از سنسور فشار الکترونیکی برای اندازه گیری فشار خون استفاده می کنند و میزان فشار خون به صورت دیجیتالی روی نمایشگر داده می شود.
فشارسنج دیجیتال
در فشارسنج دیجیتالی همانطور که کاف باد می شود و بعدا تخلیه می شود ، نوسانات ایجاد می شود. این نوسانات با استفاده از الگوریتمی برای تولید مقادیر سیستولیک و دیاستولیک پردازش می شوند که به صورت دیجیتالی بر روی صفحه نمایش دستگاه نمایش داده می شوند.

این دستگاه ها دارای دسته بادی مانند هستند که  کاف به واحد الکترونیکی متصل است. با این حال ، تفاوت اصلی در تکنیک اندازه گیری فشار خون است.

فشارسنج های دیجیتال با استفاده از سنسورهای فشار نوسانات شریان ها را ارزیابی و اندازه گیری می کنند.

فشار سنج های دیجیتال اتوماتیک معمولاً با باتری کار می کنند. انواع فشارسنج دیجیتال شامل موارد زیر است :
فشارسنج دیجیتال بازویی
این دستگاه ها دارای پمپ برقی برای بادکردن کاف هستند. کارکرد دستگاه بسیار آسان است و به حداقل ورودی کاربر نیاز دارد. هنگامی که کاف روی بازو قرار گرفت ، می توان دستگاه را روشن کرد و گزارش ها به طور خودکار تولید می شوند.
فشارسنج دیجیتال مچی
فشارسنج دیجیتال مچی مانند فشارستنج بازویی عمل می کنند. توسط افرادی مورد استفاده قرار می گیرد که فشارسنج بازویی برای آنها ناخوشایند و ناراحت کننده باشد. با این وجود ، متخصصان پزشکی ، این دستگاه ها را به دلیل احتمال دریافت قرائت کاذب به دلیل استفاده نادرست ، برای همه توصیه نمی کنند. دستگاه های اندازه گیری فشار خون نسبت به موقعیت بدن بسیار حساس هستند و باید در هنگام استفاده از آنها مراقبت های ویژه ای انجام شود تا قرائت دقیق حاصل شود.
مزایای فشارسنج دیجیتال

دستگاه بسیار جمع و جور و قابل حمل است. کار با دستگاه بسیار آسان است و این دستگاه مورد نظر برای نظارت شخصی در خانه است.
از آنجا که بیشتر عملیات حیاتی در طی فرایند ضبط به طور خودکار انجام می شود ، احتمال خطای انسانی حداقل است.

نکات مهم در اندازه گیری فشارخون

موقعیت فرد می تواند خوابیده یا نشسته باشد.
در حالت نشسته ، بازوی سوژه باید خم شود.
آرنج خم شده باید در سطح قلب باشد.
اگر فرد مضطرب است ، قبل از فشار آوردن چند دقیقه صبر کنید.

موارد احتیاط در استفاده از فشارسنج
1- موقعیت بیمار برای استفاده از فشار سنج

2- از کاف بزرگتر روی افراد چاق یا عضلانی که عضله آنها زیاد عضله دارد استفاده کنید.

3- از کاف کوچکتر برای بیماران کودکان استفاده کنید.

4- کاف را روی لباس قرار ندهید.

5- بازوی سوژه را خم کرده و پشتیبانی کنید.

نگهداری از فشارسنج

دستگاه ها باید سالانه توسط یک تکنسین واجد شرایط بررسی و کالیبره شوند تا از قرائت دقیق اطمینان حاصل شود. این امر به ویژه برای فشار سنج های اتوماتیک بسیار مهم است.

فشارسنج دیجیتال بازویی امرن، فشارسنج دیجیتال بازویی زنیت، فشارسنج دیجیتال سیتیزن