برچسب: اضطراب

اضطراب

هر آنچه درباره اضطراب باید بدانید

هر آنچه در باره اضطراب باید بدانید؟ ضطراب پاسخ طبیعی بدن شما به نگرانی و ترس است. این یک احساس ترس گنگ است از چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد. روز اول مدرسه، رفتن به…

سبد خرید